Як написати хорошу доповідь до захисту

Для захисту дипломної роботи, перед атестаційною комісією, прийнято писати доповідь. Написання доповіді ніде не регламентується, дипломник пише її для себе. Єдине правило при складанні доповіді – вона повинна якомога повніше відображати зміст вашої дипломної роботи, при досить невеликому обсязі.
При розрахунку обсягу доповіді, потрібно враховувати час, відведений на захист диплому перед комісією. Це, в середньому, 8-10 хвилин, що дорівнює 4-5 сторінок тексту (Times New Roman -14p).
Починатися доповідь повинна штампом: «Шановний голова атестаційної комісії, шановні члени комісії! Тема моєї дипломної роботи … ». Далі йде назва дипломної роботи.
Текст доповіді повинен містити:

  • назву теми і актуальність роботи
  • об’єкт і предмет дослідження в дипломній роботі;
  • мету роботи;
  • завдання, які потрібно вирішити, щоб досягти поставленої мети;
  • стислий опис самої роботи.

Все це, крім останнього пункту, є у вступі до диплому. За обсягом ця частина доповіді не повинна перевищувати 1-1,5 сторінки.
Далі, потрібно дуже коротко, але по суті, переказати зміст першого розділу. Наприклад, якщо назва першого розділу звучить як: “Теоретичні основи ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ” то, відповідно, необхідно і сказати, на чому ж ґрунтується організація оплати праці. Тут потрібно написати, що таке заробітна плата, згадати про принципи оплати праці і т.д.
Аналогічно опишіть другу і третю главу. При цьому часто робіть посилання на цифри, таблиці, діаграми, і будьте дуже конкретними у висловлюваннях. Всі використані в доповіді ілюстрації потрібно винести в супровідний матеріал (про нього поговоримо трохи пізніше).
Якщо після цього вас не зупинять, дайте загальний висновок по всій дипломній роботі за такою схемою: “Таким чином, ситуація з досліджуваної теми така-то, є такі проблеми. Для їх усунення пропонується то-то і те-то, тому що … Це дозволить досягти поліпшення показників, оптимізації і т.п. ”
Завершується доповідь як і починалася, штампом:« Доповідь закінчено. Дякую за увагу. »
Далі йдуть питання від членів атестаційної комісії. Тому в тему, попередньо, так би мовити, потрібно “в’їхати”. Але, як правило, нічого складного не запитують. Одне питання ставлять дуже часто: “Що ви пропонуєте щодо вдосконалення (оптимізації) … далі йде тема диплома”. Наприклад: “Що Ви пропонуєте щодо вдосконалення організації оплати праці на досліджуваному підприємстві?” Дуже важливо дати аргументовану і логічну відповідь на це питання! З огляду на те, що ви самостійно написали дипломну роботу, думаю, вам буде що сказати.
Нижче наведено приклад доповіді. У ньому автор допустив ряд помилок. А саме: не зазначено актуальність, завдання дослідження і загальний висновок по дипломній роботі. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що в третій частині доповіді немає конкретних цифр, які підтверджували б доцільність введення тих чи інших нововведень. Точніше, це проблема самої дипломної роботи. Запам’ятайте, раз і назавжди! Якщо ви щось пропонуєте в третьому розділі, наприклад, “введення заохочувальних виплат добре проявившим себе працівникам”, одразу ж дайте розрахунок економічної ефективності своїх пропозицій. А саме, підрахуйте, які витрати будуть потрібні, для нововведень, і яку вигоду вони можуть принести. Після цього зіставте ці дві цифри і дайте обґрунтоване судження про доцільність нововведення.
приклад доповіді