Захист дипломної роботи – як теьельно до нього підготуватися?

Більшість дипломників перед захистом охоплює відчуття страху, і це нормально. Всі бояться “облажатися”, тим більше, якщо на кону результат п’яти (а то і більше) років навчання. Позбутися від страху вам не вдасться, але спробувати зробити його своїм другом можна. Справа в тому, що це почуття, крім негативних наслідків, таких як… Read more »

Створення супровідного матеріалу і презентації в MS Powerpoint

Презентация в Power Point

Текст доповіді дипломник зобов’язаний підкріплювати ілюстраціями з самої роботи. Зробити це можна двома способами: Надрукувати супровідний матеріал, і, безпосередньо, перед початком доповіді роздати його членам комісії. Супровідний матеріал – це 5-7 листів, на яких надруковані малюнки, діаграми або таблиці, які наочно ілюструють цифри або іншу інформацію освітлену в доповіді. Кожну… Read more »

Приклад доповіді для захисту дипломної роботи

I частина доповіді: Введення Шановні члени державної комісії, надаю вашій увазі дипломну роботу. Тема дипломної роботи: Організація оплати праці і напрямки її вдосконалення (на прикладі ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод»). Предмет дослідження: Організація оплати праці на підприємстві. Об’єкт дослідження: ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» Мета дипломної роботи: аналіз і розробка основних напрямків… Read more »

Як написати хорошу доповідь до захисту

Для захисту дипломної роботи, перед атестаційною комісією, прийнято писати доповідь. Написання доповіді ніде не регламентується, дипломник пише її для себе. Єдине правило при складанні доповіді – вона повинна якомога повніше відображати зміст вашої дипломної роботи, при досить невеликому обсязі. При розрахунку обсягу доповіді, потрібно враховувати час, відведений на захист диплому… Read more »

Написання анотації, рецензії та відгуку

Етап підготовки дипломної роботи до захисту має на увазі і дотримання всіх формальностей. А саме, написання анотацій, рецензії та відгуку. Анотація – це короткий виклад дипломником змісту своєї роботи. Типова структура анотації: – Які питання розглянуті; – Які пропозиції зроблені; – Ключові слова. Обсяг анотації – не більше однієї сторінки…. Read more »