Критерії якості дипломних робіт

Багато дипломників, на початку дипломного проекту, ставлять одне і те ж питання: “З чого починати?”.
Відповідаю:
1. Визначитися з загальними правилами написання дипломних робіт і критеріями їх якості;
2. Вибрати правильну тему;
3. Скласти грамотний план.
Цим ми зараз і займемося.

Ще, до початку, будь-якої роботи, важливо уявляти, що повинно бути у вас на виході, щоб завжди працювати в потрібному напрямку, не збиваючись з курсу. Іншими словами ви повинні чітко уявляти собі мету, яку потрібно досягти. А оскільки ваша мета зараз – написати хорошу дипломну роботу, і успішно її захистити, давайте поговоримо про те, якою має бути дипломна робота.
Що значить якісна дипломна робота? У якісній дипломній роботі, дипломник повинен показати:
1. Володіння навичками збору і систематизації вихідної інформації;
2. Уміння аналізувати зібрану інформацію і робити науково обґрунтовані висновки;
3. Уміння кваліфіковано оформляти матеріали, що ілюструють зміст дипломної роботи.
Тепер, розглянемо критерії якості дипломних робіт докладніше

Хороше наповнення

Звичайно ж, робота повинна містити цікаву, логічно структуровану інформацію, яка повністю відповідає тематиці і плану роботи.
У більшості випадків, незалежно від тематики, основна частина диплому складається з трьох розділів, які в свою чергу складаються з 3-4 параграфів. Перший розділ диплому – теоретичний, другий – аналітичний, третій – проектний.
В хорошому дипломі основна думка дослідження плавно, зі збереженням логічності подій, перетікає з першої в другу і третю главу.
Наприклад , для диплому з оплати праці в першому розділі потрібно писати про те, що таке заробітна плата, з яких компонентів складається, а також які форми і системи оплати праці бувають.
У другому розділі потрібно проаналізувати систему праці досліджуваного підприємства. У першому розділі ми вже детально розібрали особливості цієї системи, і тепер знаємо, на що звернути свою увагу при аналізі.
І, нарешті, в третьому розділі, ми називаємо слабкі сторони системи оплати праці нашого підприємства, які були визначені в результаті аналізу у другому розділі, і пропонуємо конкретні кроки по їх усуненню. Крім того, потрібно зробити оцінку еффектівносі своїх пропозицій, оперуючи конкретними цифрами. Якщо проблеми у фірми немає, то її (проблему) треба вигадати.
Як бачите, кожен розділ в роботі відштовхується від попереднього, утворюючи логічний ланцюжок. Ви повинні ОБОВ’ЯЗКОВО вибудувати такий ланцюжок в своїй роботі.

Правильне оформлення

Багато хто навіть і не підозрюють наскільки ВАЖЛИВО при написанні диплому, зробити так ,щоб він ефектно виглядав, і з першого погляду вселяв довіру викладачам.
Перш за все, повинні бути дотримані всі правила оформлення дипломних робіт, відповідно до методичних рекомендацій.

Методичні рекомендації (в народі – методичка) – невелика брошура, в якій описані загальні правила написання та оформлення дипломних робіт.

У кожної кафедри методичка своя, але всі вони схожі між собою. Обов’язково скопіюйте собі методичку вашої кафедри і уважно її прочитайте! Це перше, що я роблю, приступаючи до роботи над новим дипломом.
Крім того, під “правильним оформленням” я маю на увазі і ті аспекти, які не описані в методичці: красиво оформлені діаграми і таблиці (всі як одна), інформаційні технології, формули, написані в спеціальному редакторі і т.п.
В даному навчальному курсі я покажу, як на практиці зробити гарне наповнення і правильне оформлення у вашій роботі.