Структура аналітичного розділу

Якщо в першій частині диплому, по суті, потрібно тільки правильно систематизувати теоретичний матеріал, то в другій дипломник повинен проявити вміння використовувати теоретичні знання на практиці , розуміти і вміти користуватися різними методами дослідження, виділяти ключові моменти, тенденції. Крім того, потрібно вміти розпізнавати причини тих, чи інших явищ, на основі аналізу цифрових даних.
Спрощено, структуру аналітичного розділу можна відобразити у вигляді таблиці:

Типові структурні частини аналітичного розділу дипломної роботи Конкретний приклад планування роботи над аналітичної частиною для диплома з оплати праці

1.

Загальна характеристик діяльності підприємства Коли засновано підприємство, трохи історії. Якими видами діяльності займається. Розрахунок загальних показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства (коефіцієнти рентабельності , ліквідності оборотності активів ).

2.

Аналіз загальних показників об’єкта дослідження в динаміці Потрібно проаналізувати: як змінювалися показники організації оплати праці, зокрема, продуктивність праці, фонд оплати праці, середньорічна зарплата і т.п. протягом декількох років. Період повинен складати, як мінімум, 3 роки. Чим більше, тим краще.

3.

Аналіз структури об’єкту дослідження в цілому і кожного окремого компонента в динаміці Потрібно окремо проаналізувати кожен елемент, з яких складається організація оплати праці на підприємстві: нормування праці, форми і системи оплати праці. Тобто, робимо те ж що і в першому пункті, але окремо для кожної частини ФОП.

4.

Виявлення причин зміни величини об’єкта дослідження і окремих його компонентів Потрібно описати чому змінився ФОП і окремі компоненти, які чинники на це вплинули.

Наведена вище таблиця – це тільки основа аналізу. Крім цього, в залежності від специфіки роботи, і її об’єкта, другий розділ має містити і аналіз інших показників. Наприклад, у випадку з оплатою праці, слід показати середню зарплату працівника в динаміці (бажано, окремо для кожної категорії працюючих). Крім того, в залежності від використовуваної системи оплати праці, існують різні показники, які можна аналізувати.
Як бачите, аналіз – багато в чому творчий процес, і в різних авторів аналіз одного і того ж об’єкта може багато в чому відрізнятися, але основа, яку я описав в таблиці, у вас у другому розділі повинна бути обов’язково. У своєму аналізі ви повинні розкрити найважливіші моменти теми, яку досліджуєте.